Møns Entreprenørfirma tilbyder alle former for arbejde i forbindelse med etablering af anlægsprojekter.

Vi har ressourcerne, ekspertisen, mandskabet og det nødvendige materiel såsom minigravere, skydehold og kabelplov.

Møns Entreprenørfirma A/S

Max Christoffersen
Pollerupvej 19, 4780 Stege
Tlf. 5581 2701 / 2516 5360
Fax. 5581 2805

 

Møns entreprenørfirma A/S har fået positiv omtale på nettet og i lokalavisen, for vores flotte arbejde i Nakskov og Søndermarken.
Klik på billedet
for at læse artiklerne

 

Vi kommer hele vejen rundt

• Fjernvarme

• Kloakledninger

• Minirens, pilerens o.lign.
• Levering af rør, brønde
• Gravning og retablering
• Vand
• Grødeskæring
• Naturgenoprettelse

• Brolægning

• Padesøer

• Kabellægning

• Kampestensmure

• Kystsikring